A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Keyword Gair Allweddol:
 
Welcome to The Family Information Service Directory, Flintshire
Croeso i Cyfeiriadur Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint
 

Family Information Service Flintshire

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

FISF provides free and impartial expert advice, information and guidance on childcare and early education places in your area.
Mae GGDS yn rhoi cyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd arbenigol a diduedd yn rhad ac am ddim ar ofal plant ac unedau addysg cynnar yn eich ardal chi.
Email: fisf@flintshire.gov.uk
Telephone: (01352) 703500
Address: Flintshire County Council,
County Offices, Chapel Street, Flint, Flintshire CH6 5BD
E-bost: fisf@flintshire.gov.uk
Rhif ffôn: (01352) 703500
Cyfeiriad: Cyngor Sir y Fflint,
Swyddfeydd y Sir, Stryd yr Eglwys, Fflint, Sir y Fflint, CH6 5BD

Family Information Service Flintshire

Parenting
Rhiantu


NSPCC - Your local office for North Wales

NSPCC North Wales,
Services for Children & Families,
Trigg House, Warren Drive

(Broughton) Breastfeeding Group

Broughton Clinic,
Broughton Hall Road

(Buckley) Flintshire Community Parents

Westwood Centre,
Tabernacle Street

(Cardiff) Snap Cymru

Unit 12a,
Llys Onnen,
Fordd Y Llyn. Parc Menai

(Connah's Quay) CAMHS - Early Intervention & Prevention Team

Catherine Gladstone House,
Hawarden Way

(Flint) Children's Services

Children's Services,
County Offices,
Chapel Street

(Flintshire & Wrexham) Childcare Brokerage Service

Flintshire Family Information Servi,
County Offices,
Chapel Street

(Flintshire) Reusable Nappy Scheme

Flintshire County Council,
County Hall

(Higher Shotton) Relate - Family Counselling

Deeside Enterprise Centre,
Rowley's Drive

(Mold) Action for Children

Unit 26,
Mold Business Park,
Wrexham Road

(Mold) Flintshire Young Minds

The Wellbeing Centre,
23b Chester Street

(Mold) Home Start Flintshire

Corlan, Unit 3/Uned 3,
Parc Busnes Yr Wyddgrug,
Wrexham Road/Ffordd Wrecsam

(National) Child Support Agency/Child Maintenance Service

Freepost RTGJ-CERZ-LRSS,
Child Support Agency 5,
Post Handling Site B

(National) Enuresis Resource & Information Centre (ERIC)

36 Old School House,
Britannia Road,
Kingswood

(National) Family Lives

15-17 The Broadway

(National) Gingerbread (Support for Single Parents)

520 Highgate Studios,
53-79 Highgate Road

(National) Maternity Action

52-54 Featherstone Street 

(National) Meningitis Research Foundation

Newminster House,
27-29 Baldwin House

(Shotton) Flying Start Programme

Aston Family Centre,
Larch Avenue

(Wrexham & Flintshire) Aspire

Aspire,
Ty Avow, 21 Egerton Street

(Wrexham) Relate

59 King Street

(Wrexham) Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS)

North East Branch,
Porthdy Grosvenor,
1 Grosvenor Road

Children's Social Services

Children's Services,
County Offices,
Chapel Street

Cry-sis Helpline

BM Cry-sis

Fatherhood Institute - National

Unit 1,
Warren Courtyard,
Savernake

Kidscape (Helpline)

2 Grosvenor Gardens

NSPCC Cymru / Wales (Helpline)

Diane Engelhardt House,
Treglown Court,
Dowlais Road

The Disabled Parents Network

Poynters House,
Poynters Road

The Lullaby Trust - (National Helpline)

Victoria Charity Centre,
11 Belgrave Road

Twinline

Manor House,
Church Hill

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information provided, the Family Information Service Flintshire, FISF, cannot accept liability or responsibility for any errors which may have occurred. It is therefore recommended that you always check details yourself to ensure services meet your requirements. Furthermore the FISF, cannot recommend or endorse any of the providers listed. Siry fFlint Flintshire Er bod pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint , derbyn atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw wallau a allai fod wedi digwydd. Felly argymhellir eich bod bob amser yn gwirio manylion eich hun er mwyn sicrhau bod gwasanaeth yn ateb eich gofynion. Ar ben hynny, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Y Fflint argymell neu gymeradwyo unrhyw un o'r darparwyr a restrwyd.