A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Keyword Gair Allweddol:
 
Welcome to The Family Information Service Directory, Flintshire
Croeso i Cyfeiriadur Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint
 

Family Information Service Flintshire

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

FISF provides free and impartial expert advice, information and guidance on childcare and early education places in your area.
Mae GGDS yn rhoi cyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd arbenigol a diduedd yn rhad ac am ddim ar ofal plant ac unedau addysg cynnar yn eich ardal chi.
Email: fisf@flintshire.gov.uk
Telephone: (01352) 703500
Address: Flintshire County Council,
County Offices, Chapel Street, Flint, Flintshire CH6 5BD
E-bost: fisf@flintshire.gov.uk
Rhif ffôn: (01352) 703500
Cyfeiriad: Cyngor Sir y Fflint,
Swyddfeydd y Sir, Stryd yr Eglwys, Fflint, Sir y Fflint, CH6 5BD

Family Information Service Flintshire

Display Organisations on Map

Arddangos sefydliadau ar fap

Display Organisations on Map / Arddangos sefydliadau ar fap

Click here to display organisations on map

Special Needs Support & Advice

Cyngor a Chefnogaeth Anghenion Arbennig

Special Needs Support & Advice / Cyngor a Chefnogaeth Anghenion Arbennig

For families with children who have special needs.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information provided, the Family Information Service Flintshire, FISF, cannot accept liability or responsibility for any errors which may have occurred. It is therefore recommended that you always check details yourself to ensure services meet your requirements. Furthermore the FISF, cannot recommend or endorse any of the providers listed. Siry fFlint Flintshire Er bod pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint , derbyn atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw wallau a allai fod wedi digwydd. Felly argymhellir eich bod bob amser yn gwirio manylion eich hun er mwyn sicrhau bod gwasanaeth yn ateb eich gofynion. Ar ben hynny, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Y Fflint argymell neu gymeradwyo unrhyw un o'r darparwyr a restrwyd.